• sliderkonijn
  • sliderfazant
  • slidereend
  • sliderhaas2
  • sliderduiven

Laat de dieren niet schieten, teken het initiatief!

Jaarlijks worden vele tienduizenden dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep hobbyjagers in Flevoland. Door de nieuwe Wet Natuurbescherming zal de provincie vanaf 1 januari 2017 al dan niet een goedkeurende verklaring moeten geven voor de hobbyjacht (ook wel plezierjacht genaamd).  Ook wordt de hobbyjacht in natuurgebieden mogelijk. Wij vinden dat de beslissing om dieren voor de lol te mogen doden niet bij de provincie hoort te liggen. Dieren horen overal in het land op dezelfde manier beschermd te worden en daar is landelijk beleid voor nodig.

De meerderheid van de Nederlanders is tegen de plezierjacht. We zijn er ook van overtuigd dat voor de plezierjacht binnen Flevoland geen draagvlak bestaat. Zodra de nieuwe wetgeving van kracht is, is het moment om binnen provincie Flevoland een fundamentele discussie te voeren over het al dan niet toelaten van jacht zonder enig nut of zonder enige noodzaak.

Via dit burgerinitiatief kunnen we ervoor zorgen dat de provincie deze nieuwe wetgeving voor het eerst kritisch bespreekt voordat de nieuwgekozen leden van Provinciale Staten besluiten de hobbyjacht al dan niet toe te staan. Daarvoor zijn 797 handtekeningen vereist, uw hulp kan bepalend zijn! Klik onderaan op de button om te tekenen.Vraag ook familie en bekenden om formulieren in te vullen zodat we snel het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen binnen hebben!

Let op: uw ondertekening is alleen geldig als u in Flevoland woont en stemgerechtigd bent. Bent u in een andere provincie woonachtig, onderteken dan alleen het formulier voor uw provincie. Het heeft geen zin het burgerinitiatief voor een andere provincie te ondertekenen dan waar u woont.

Klik hier om het burgerinitiatief te ondertekenen